لوله و اتصالات پلی اتیلن گروه صنعتی پلی غرب

آزمایشگاه پلی اتیلن گروه پلی غرب

گروه صنعتی پلی غرب در راستای بالا بردن سطح کیفی و کنترل کیفیت محصولات خود اقدام به احداث آزمایشگاهی مجهز به پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی نموده است. این تجهیزات در کنار تلاش بی وقفه پرسنل تولید و واحد کنترل کیفیت ضریب خطای حین تولید را بهحداقل رسانده و زمینه ساز تولید محصولاتی با کیفیت جهانی گردیده است. در ذیل شرح مختصری از روند کنترل کیفیت و آزمایشات انجام شده بر روی محصولات این شرکت ارائه گردیده است. 

  کنترل مواد اولیه

کنترل مواد اولیه مواد اولیه پس از ورود به کارخانه توسط واحد کنترل کیفیت طبق استاندارد نمونه برداری و مورد تست قرار می‌گیرد. آزمایش‌هایی که بروی مواد اولیه انجام می‌گیرد شامل شاخص جریان مذاب (MFI) اندازه گیری پایداری حرارتی (OIT) اندازه گیری میزان چگالی دانسیته مواد قرار می‌باشد. در صورتی که مواد اولیه کامپاند خود رنگ باشد علاوه بر تست‌های فوق تست‌های اندازه گیری درصد دوده و پراکنش دوده نیز انجام می‌گیرد.

  کنترل لوله در حین تولید

کنترل مواد اولیه مواد اولیه پس از ورود به کارخانه توسط واحد کنترل کیفیت لوله‌ها در حین تولید از لحاظ میکس مواد اولیه خنک کاری ابعاد ضخامت و قطر و دو پهنی مارکینگ و وضعیت ظاهری بررسی و مجوز ادامه تولید داده می‌شود. نمونه برداری از لوله در حال تولید طبق استاندارد انجام گرفته و جهت انجام آزمایشات مربوطه به آزمایشگاه انتقال می‌یابد.

  کنترل لوله پس از تولید

لوله‌ها پس از تولید مجدداً از لحاظ ابعادی و وضعیت ظاهری توسط واحد کنترل کیفت مورد ارزیابی قرارمی‌گیرند.

آزمایش‌هایی که روی لوله انجام می‌گیرد

  • نشانه گذاری طبق استاندارد ملی ۲-۱۴۴۲۷ INSO
  • اندازه گیری شاخص جریان مذاب ( MFI) طبق استاندارد ملی ۱-۶۹۸۰ برای لوله های پلی اتیلن در شرایط دمایی ۱۹۰ درجه سلسیوس و وزنه ۵ کیلو گرم و در مدت زمان ۱۰ دقیقه انجام می گیرد، مقدار عددی مربوط به گران‌روی ماده مذاب در دما و وزنه‌ای مشخص بر حسب ۱۰min می‌باشد.
  • اندازه گیری چگالی (دانسیته طبق استاندارد ملی ۱-۷۰۹۰ بر اساس قوانین ارشمیدس و با استفاده از کیت دانسیته انجام می گیرد.
  • اندازه گیری بازگشت حرارتی (HR) طبق استاندارد ملی ۱۷۶۱۴ اندازه گذاری ها انجام گرفته و تحت دمای ۱۱۰ و مدت زمان معین بر حسب ضخامت لوله داخل آون قرار گرفته و نتایج حاصل نشان دهنده میزان تنشهای پس ماند میباشد.
  • اندازه گیری میزان کشش طبق استانداردهای ۱,۲,۳-۶۲۹۵ ISO نمونه ها طبق استاندارد مربوطه آماده و با نیرو و سرعت مربوطه تحت تست قرار می گیرند.
  • اندازه گیری پایداری حرارتی :(OIT) طبق استاندارد ملی ۶-۷۱۸۶جهت اندازه گیری مقاومت نمونه در مقابل اکسیداسیون و تحت دمای ۲۰۰ درجه سلسیوس می باشد.
  • اندازه گیری درصد دوده طبق استاندارد ۶۹۶۴ ISO جهت اندازه گیری میزان دوده نمونه داخل کوره و تحت دمای ۵۵۰ درجه سلسیوس و به مدت ۳۰ دقیقه تحت ازت میسوزد.
  • اندازه گیری مقاومت لوله در برابر فشارهای خارجی طبق استانداردهای ملی ۱.۲-۱۳۱۸۱ نمونه لوله به مدت ۱۰۰ و ۱۶۵ ساعت تحت فشارهای محاسبه شده از فرمولهای مربوطه قرار می گیرد که در حین تست هیچ نشتی نباید داشته باشد و پس از اتمام تست تورم لوله باید در حد مجاز باشد.
  • بررسی پراکنش دوده طبق استاندارد: ۱۸۵۵۳ ISO جهت بررسی پراکنش و توزیع دوده در لوله فیلمهایی تهیه شده و بوسیله میکروسکوپ بررسی می شوند.
  • میزان اثر بخشی بر کیفیت آب طبق استاندارد ملی: ۱۴۴۲۷ INSO آب به مدت ۲۴ ساعت داخل لوله قرار داده شده و از لحاظ بو مزه و رنگ تست می شود.