گروه صنعتی پلی غرب

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات فاضلابی

گروه صنعتی پلی غرب با توجه به الزام یکسان بودن ضخامت لوله و اتصالات فاضلابی اقدام به تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن با مواد اولیه ( ۸۰ ) و بر اساس ضخامت جداره (۶۳) PE) نموده است که این امر سبب میگردد محصولات فاضلابی این شرکت برابر با ۲۶ SDR بوده و عملا تا ۵ اتمسفر فشار را تحمل کنند همچنین با توجه به انعطاف پذیری مواد اولیه پلی اتیلن و امکان تغییر شکل دادن اتصالات این شرکت جهتجلوگیری از این رخداد اقدام به تولید در پوش برای اتصالات فاضلابی خود کرده است.

اتصالات آبرسانی فشار قوی

با توجه به مزایای بی شمار پلی اتیلن در قیاس با سایر محصولات آبرسانی و به تبع آن افزایش استفاده از این محصول شرکت تولیدی پلی غرب تولید اتصالات آبرسانی فشار قوی تا ۲۰ اتمسفر در سایزهای ۶۳ الی ۳۱۵ میلیمتر را آغاز نمود.ضریب ایمنی بالاتر اتصالات جوشی نسبت به اتصالات پیچی پلی اتیلن با توجه به عدم استفاده از اورینگها و یکپارچگی این سیستم یکی از وجوه تمایز اتصالات جوشی نسبت به اتصالات پیچی پلی اتیلن است.