آذر 22, 1402
به طور کلی سیستم فاضلاب ساختمان عبارت است از شبکه ای از لوله‌ها و اتصالات گوناگون که بر اساس محاسبات و نقشه‌های تدوین شده به یکدیگر متصل گردیده‌اند.