برخی افتخارات پلی غرب

فهرست برخی از گواهی‌نامه‌ها و استانداردهای گروع صنعتی پلی غرب

گروه صنعتی پلی غرب با استفاده از نیروی متخصص فنی، ماشین‌آلات پیشرفته و موادگروه صنعتی پلی غرب ضمن اخذ گواهینامه استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موفق به دریافت گواهینامه های دیگری نیز گردیده است که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد. اولین دارنده گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در بین تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، اخذ تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی برای تولید لوله‌های پلی اتیلن آب‌رسانی، اخذ گواهی‌نامه مدیریت کنترل کیفیت 2008 : 9001 ISO و  اخذ گواهی‌نامه رضایت‌مندی مشتریان 2004 : 10002 ISO

گواهی ISO 9001

گواهی استاندارد ISO 9001

by UASL, UK︱ July 18, 2016

گواهی کنترل کیفیت از UASL انگلستان

گواهی ISO 9001

گواهی استاندارد ISO 9001

by ITCC︱ July 18, 2011

گواهی مدیریت کیفیت ITCC

پروانه کار و گواهی استاندارد ایران

پروانه کار و گواهی استاندارد

سازمان ملی استاندارد ایران︱ ۱۴۰۱

گواهی استفاده از علامت استاندارد

گواهی ISO 9001

گواهی استاندارد ISO 9001

by NACI/IAF︱ Augest 27, 2021

گواهی ارزیابی سیستم مدیریت تولید

گواهی نامه فنی

گواهی نامه فنی عملکرد محصول

وزارت راه و شهرسازی︱ ۱۴۰۱

گواهی فنی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی

پروانه کار و گواهی استاندارد ایران

گواهی فنی کیفیت محصول

وزارت راه و شهرسازی︱ ۱۴۰۱

گواهی فنی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی